sunnuntai 4. syyskuuta 2016

Uusi lukuvuosi 2016-17 alkoi uudella opetussuunnitelmalla

Uusi opetussuunnitelma - mikä muuttuu ja joko muutos on näkyvissä?
Vanhempainillassa elokuussa rehtori Tiina Savonen esitteli kuvin ja sanoin uutta opetussuunnitelmaa.

Koulumme uusi opetussuunnitelma löytyy kokonaisuudessaan linkistä Ops 2016
.
 Edellisenkin  opetussuunnitelman tavoitteena on taata oppilaille tarpeelliset tiedot ja taidot sekä innostaa oppimaan – tämä ei ole muuttunut. Keskeisinä tavoitteina on vahvistaa oppilaan aktiivisuutta, lisätä opiskelun merkityksellisyyttä, ja mahdollistaa onnistumisen kokemukset jokaiselle oppilaalle. Oppiminen on iloista!

Oppimisen arvioinnissa korostetaan monipuolisuutta. Uusi opetussuunnitelma korostaa arviointia, joka ohjaa ja edistää oppimista. Palautetta annetaan muillakin tavoin kuin todistuksena. Koulussamme ei enää anneta joulutodistusta, vaan kaikilla luokka-asteilla pidetään arviointi- ja tavoitekeskustelut loka-marraskuussa.


 Lisäksi arvioinnin välineinä käytetään Iloisen oppimisen taloa, jossa oppilas itse arvioi oppimistaan konkreettisesti värittämällä tavoitteen saavuttaessaan sen.

Valinnaisuus lisääntyy. Nyt oppilas saa valita valinnaisaineen 4-6 –luokilla. Uusia oppiaineita ovat yhteiskuntaoppi (4lk ja 6lk) ja ruotsi (jo 6lk). Toisaalta käsityö ei ole enää jakaantunut tekstiiili- ja teknisen työhön, vaan kaikille opetetaan  yhteistä käsiyötä. 


 Laaja-alainen osaaminen karttuu kaikissa aineissa. Tavoitteisiin kuuluvat ajattelun ja oppimisen taidot, vuorovaikutus- ja ilmaisutaidot sekä monilukutaito. Lisäksi arjen taidot ja itsestä huolehtinen, tieto ja viestintäteknologinen osaaminen, työelämätaidot ja yrittäjyys sekä yhteiskunnallisen osallistumisen ja vaikuttamisen taidot.


Teknologialla on yhä suurempi merkitys koulun arjessa ja koodaaminen eli ohjelmointi sekä robotiikka tulevat tutuksi jo ala-asteella.


 Oppimisympäristöt ja -tilat muuttuvat. Opiskellaan myös koulun ulkopuolella.
Yksin opiskellaan yhä vähemmän, Oppiminen on yhteisöllistä ja dialogista.
.

 Ilmiöoppiminen tulee osaksi koulua (oppiaineiden yhteinen kokonaisuus), jolloin syvennetään ja laajennetaan teemaa.

 Oppilas on osallinen ja hän saa vaikuttaa koulun toimintapoihin.


 Jokainen oppija ja opettaja on erilainen – yhdessä me muodostamme toimivan kokonaisuuden  - Malminkartanon ala-asteen! Tervetuloa mukaan koulun toimintaan ja rakentamaan yhdessä tulevaisuuden koulua! Kasvatuskumppanuutemme on lapsenne etu!
Mukavaa lukuvuotta!Ei kommentteja:

Lähetä kommentti